Posts

Een verwaarloosde factor bij het bidden: het lichaam

Afbeelding
Nogal wat mensen stoppen met bidden als ze in moeilijke vaarwateren terecht komen. Of ze vinden het ten minste best moeilijk om te bidden als de wind tegen zit. Waarom laat God toe dat ik ongelukkig ben? Waarom brengt Hij hier geen verandering in? Nikolaas Sintobin sj geeft drie tips om te bidden in moeilijke omstandigheden.
1/3Aandacht voor je lichaam
Als mensen hebben wij niet alleen een lichaam. Wij zijn ook lichaam. Bidden doe je per definitie met je hele wezen. Met je hart, je verstand, je ziel. Ook met je lichaam. Een gespannen lichaam is daarom niet bevorderlijk om tot gebed te komen. Bidden vraagt immers dat je tot op zekere hoogte stil valt; dat je de externe prikkels vermindert om toegang te krijgen tot je innerlijkheid. De daarmee gepaardgaande stilte kan als gevolg hebben dat je des te scherper geconfronteerd wordt met die spanning in je lijf. Onaangenaam, en dus eerder een reden om te stoppen met bidden.
Daarom kan het zinvol zijn om tijd te nemen om te bidden met je lichaam…

Nikolaas Sintobin sj: je laten wiegen door "Onze Vader" (radio-interview)

Afbeelding
Hoe kan  je bidden met het Onze Vader? Moet je daar per se erg geconcentreerd voor zijn? Of mag je je er gewoon laten door wiegen? Onlangs was ik te gast op de Groot Nieuws Radio en werd ik hierover geïnterviewd.

Geschreven samenvatting van wat ik vertelde

Audio-fragment beluisteren


Kan "onverschilligheid" een deugd zijn?

Afbeelding
Paus Franciscus vraagt om deze maand maart 2018 te bidden voor meer vorming in geestelijke onderscheiding.
Dat de Kerk beseft dat de vorming in geestelijke onderscheiding van groot belang is zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk niveau.
Met het oog op die vorming in geestelijke onderscheiding maakten we met ons Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen een serie korte didactische video’s over het wat en hoe van de onderscheiding in de geesten.

Is er leven vóór de dood?

Afbeelding
Anthony de Mello sj (1931 – 1987) was eenIndisch jezuïet en psychotherapeut. Hij had veel aandacht voor de dialoog tussen de ignatiaanse spiritualiteit en de Indische wijsheidstraditie. De Mello is bekend om zijn korte verhaaltjes.
Alle vragen van de leerlingen aan de wijze gingen die dag over het leven na de dood. De wijze lachte alleen maar en gaf geen enkel antwoord. Later gaf hij als reden voor zijn zwijgzaamheid: “Viel het jullie ook op dat juist zij die niet weten wat zij met dit leven aan moeten, een ander leven willen dat altijd duurt?” “Maar is er nu leven na de dood, of niet?” vroeg een vasthoudende leerling.

Verschil tussen onderscheiding en magie: video van Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
Paus Franciscus vraagt om deze maand maart 2018 te bidden voor meer vorming in geestelijke onderscheiding.
Dat de Kerk beseft dat de vorming in geestelijke onderscheiding van groot belang is zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk niveau.
Met het oog op die vorming in geestelijke onderscheiding maakten we met ons Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen een serie korte didactische video’s over het wat en hoe van de onderscheiding in de geesten.

Wat betekent geloven in Jezus voor mijn relatie met andere mensen?

Afbeelding
Wie is Jezus? Het antwoord van een anonieme jezuïet (4/4)

Ik kom hier ook tot de ontdekking dat ik niet alleen ben om met dat beeld in het hart, met dat verlangen, die droom te leven. Zoals Jezus 'eerst' voor mij gekozen heeft, zo heeft Hij er ook anderen gekozen. Ik stap dus op met vrienden. Zijn vrienden, mijn vrienden. Vrienden die ik gekozen heb, en vrienden die ik niet gekozen heb, maar die Hij mij geeft. 
Hoe kunnen wij samen in die vriendschap groeien ?Hoe gaan wij om met de onvermijdelijke verschillen en spanningen die voortvloeien uit het feit dat wij elkaar niet gekozen hebben en worden wij werkelijk broers en zussen van elkaar, rondom Hem ? Ook onder ons komt dan die vraag op : "Wie ben ik dan wel voor jou ?", de vraag die elke liefdesrelatie draagt : “wat beteken ik voor jou ?”
Een anonieme jezuïet

Deze avond is het vijf jaar geleden ...

Afbeelding
Deze avond zal het 5 jaar geleden zijn dat Jorge Mario Bergoglio sj verkozen werd tot paus Franciscus. Hieronder kan je nogmaals kijken naar de beelden van zijn eerste publieke verschijning.

Waarom krijgt Paus Franciscus zo’n heftige binnenkerkelijke kritiek ?

Afbeelding